ถามสมเจตน์


* การดูเลขดี เลขร้าย ตามดวงชะตา
การถามตอบทั้งหมด ผมสมเจตน์จะดูเองทั้งหมดนะครับ

จะไม่มีผู้ช่วยหรือให้ใครมาตอบคำถามแทนครับ

การดูเลขคำนวนดวงชะตาคนพวกนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนครับ หาใครแทนไม่ได้