รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 32,337 เบอร์
Update 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:51 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 245 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 43 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 212 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 26 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 270 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 4 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 222 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,077 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,654 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 1,935 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,437 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,437 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 20 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 13 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 297 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,048 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 68 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 399 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 2,149 ชุด

เบอร์รายเดือน TRUE
จำนวน 3,785 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,723 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 3,736 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 341 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 3,761 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 1,656 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 3,295 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,030 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 3,921 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 727 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,533 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,013 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,148 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 453 เบอร์