รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 35,160 เบอร์
Update 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:19 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 3 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 47 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 182 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 16 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 160 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 6 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 248 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,188 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,600 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 1,885 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,587 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,587 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 22 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 11 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 276 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 3,894 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 86 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 427 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 2,512 ชุด

เบอร์รายเดือน TRUE
จำนวน 1,338 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,367 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,462 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 571 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 4,391 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 2,229 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 3,550 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,222 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 4,289 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 817 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,651 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,139 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,285 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 187 เบอร์