รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 35,623 เบอร์
Update 22 กันยายน 2566 เวลา 07:52 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 3 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 45 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 183 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 16 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 153 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 5 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 253 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,177 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,673 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 1,991 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,574 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,574 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 21 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 11 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 287 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,376 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 81 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 426 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 2,417 ชุด

เบอร์รายเดือน TRUE
จำนวน 3,412 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,947 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,799 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 592 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 4,286 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 2,035 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 3,569 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,244 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 4,221 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 789 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,608 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,103 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,250 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 180 เบอร์