วิธีการการย้ายค่ายเบอร์เดิม

วิธีการการย้ายค่ายเบอร์เดิม
วิธีการ ย้ายค่ายเบอร์เดิม Mobile Number Portibility

เตรียมตัวก่อนย้าย

แบบเติมเงิน
• ต้องตรวจเช็คเบอร์ก่อนว่าลงทะเบียนซิมไว้หรือยัง ต้องลงทะเบียนซิมไว้ก่อน ต้องเคยแสดงตน แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ที่ผู้ใช้บริการเดิมมาแล้ว
หากยังไม่เคยแสดงตน วิธีการแสดงตนนั้นง่ายมากแค่นำบัตรประชาชน พร้อมซิมการ์ดไปที่ศูนย์บริการเพื่อแจ้งว่าเราเป็นเจ้าของ
• หากเบอร์ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้นำเอกสารเปลี่ยนแปลงสิทธิ์พร้อมตัวซิมการ์ดไปติดต่อที่ศูนย์บริการของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็นชื่อของตนเอง
• กด *151* (เลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง) # โทรออก เพื่อขอรหัส PIN 8 หลัก ในการยื่นกับเครือข่ายที่ตนเองต้องการย้ายเครือข่าย โดยรหัส PIN มีอายุถึง 23:59 น. ของวันที่กดขอรหัส ดังนั้นเมื่อกดแล้วต้องยื่นเรื่องภายในวันเดียวกัน หากจะยื่นเรื่องในวันถัดไปก็ต้องกดใหม่ในวันนั้นแทน
• ยอดเงินและวันใช้งานไม่สามารถโอนไปยังเบอร์ใหม่ได้ เพราะคนละค่าย จึงควรใช้ให้หมด หรือใช้วิธีโอนเงินโอนวันไปยังหมายเลขอื่น
• เลขหมายใช้งานได้ ไม่ถูกระงับบริการ
• ไม่มีภาระผูกพันสัญญาในการใช้บริการใดๆ ต้องยกเลิกบริการผูกพันต่างๆทั้งหมด โดยโทรแจ้ง call center ของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่แบบรายเดือน
• ติดต่อที่ศูนย์บริการของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ ชำระค่าบริการ ไม่ให้มียอดบริการค้างชำระ ยกเลิกบริการเสริม แพ็คเกจเสริมให้หมด และเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน

เอกสารที่ต้องใช้

บุคคลธรรมดา
• บัตรประจำตัวประชาชน

นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
• เอกสารทุกหน้าต้องมีลายเซ็นรับรองของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล


แสดงตนไว้แล้ว เตรียมเอกสารครบแล้ว ต่อไปก็ไปศูนย์บริการ

ต้องการย้ายไป AIS ไปติดต่อที่ศูนย์ AIS บอกว่ามาขอย้ายค่าย
ต้องการย้ายไป DTAC ไปติดต่อที่ศูนย์ DTAC บอกว่ามาขอย้ายค่าย
ต้องการย้ายไป TRUE ไปติดต่อที่ศูนย์ TRUE บอกว่ามาขอย้ายค่าย
การย้ายเครือข่ายไม่มีค่าใช้จ่าย

การย้ายค่ายเบอร์เดิมนั้นควรไปติดต่อก่อน 15.00 น.
จะใช้เวลา 2 วันทำการในการย้าย (ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(นับวันที่มาทำรายการที่ค่ายใหม่เป็นวันที่ 1 และวันที่ปิดค่ายเดิมเพื่อเปิดเบอร์ในค่ายใหม่เป็นวันที่ 2)